Kvalitetspolicy

För Örebro Måleri AB är kvalitet ett helhetsbegrepp som innefattar såväl vad vi erbjuder våra kunder som hur och när vi utför det.
Kvalitet för oss innebär att våra kunder är nöjda och att deras krav tillfredställs samt att våra anställda trivs och har en bra arbetsmiljö.

  • Det skall vara ett nöje att köpa tjänster och produkter från Örebro Måleri AB.
  • Det skall vara ett nöje att sälja tjänster och produkter från Örebro Måleri AB.

Kvalitetsarbetet omfattar all verksamhet i Örebro Måleri AB.
För oss är det viktigt att göra rätt från början. Kvalitetsarbetet är en kedja från kalkyl och anbud till produktion och garanti där varje länk skall vara start.

Vi har samma krav på leverantörer, underentrepenörer och konsulter som på oss själva.

Vi organiserar och strukturerar arbetet och kvalitetsmål, egenkontroll och uppföljning kontinuerligt. Detta syfte har vi inom Örebro Måleri AB utarbetat interna rutiner, utbildningar och kvalitetsbestämmelser.

 

Örebro Måleri AB